Company address:

Senviro bvba

palmanshoevestraat
112 Antwerpen
BelgiumCompany information:

Senviro bvba is een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in advies aan bedrijven omtrent milieu en gevaarlijke producten.Product- and service offerings:

Senviro bvba is een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in advies aan bedrijven omtrent milieu en gevaarlijke producten. We bieden de volgende diensten aan:
- opmaak aanvraag milieuvergunning
- milieuaudit
- milieuadministratie
- milieurapportering
- broeikasgasrapportering
- duurzaamheidsrapportering
- advies gevaarlijke producten (ADR, CLP, VIB,...)

We treden ook op als externe milieucoördinator en externe veiligheidsadviseur ADR.